Kategori: Aktuellt

  • Mätningar av industribuller utomhus

    Ett av våra vanligaste uppdrag i Brynolf Consulting AB är att mäta, beräkna och rapportera bullernivåer från verksamheter, dvs oftast från industrier, och till bostäder. Vi lämnar här kortfattad och enkel information om vad som gäller vid kontroll av buller. Det gäller typiskt sett två olika fall: Boverket har gett ut en vägledning för omgivningsbuller…

  • Nyhet

    Webbplatsen har utökats med en sida Aktuellt. Här kommer kommer aktuell information successivt att publiceras.