den 11 maj 2021 

Brynolf Consulting AB, Tideberg 1, 340 37 Torpsbruk, tel. 0472-70501
   

 

   

 Företaget

Vi är konsulterande ingenjörer och arbetar framför allt med miljöteknik
och tillämpad miljöjuridik. Vår verksamhet startade år 1994.

Vi arbetar efter ABK 96.

 

 Vilka är vi

  


Leif Brynolf
 

Väg- och vattenbyggnadsingenjör, fil.kand. med samhällsvetenskaplig inriktning och master of public health. Akademisk utbildning i fysikalisk kemi, vattenkemi och miljölagstiftning.

Anställd vid statliga miljöskyddande myndigheter under 30 år; Naturvårdsverket, Koncessionsnämnden för miljöskydd och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Har varit miljöchef i Ljungby kommun under en kortare tid och har arbetat utomlands åt SIDA och FN.

 

       

 


Camilla Brynolf
 

Civilingenjör i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Akademisk utbildning i företagsekonomi, miljölagstiftning och teknisk geologi.

Har tidigare arbetat vid Länsstyrelsen i Kronobergs län, vid Milj? och hälsoskyddskontoret i Västerviks kommun och för Milj? och byggkontoren i Ljungby och Alvesta.

 

 Vad gör vi

 
 
Vi begränsar oss inte till någon speciell industribransch
men vi arbetar främst med sm?och medelstora företag.
 
Exempel p?branscher vi arbetat med: 

  - Berg- och grustäkter
  - Fiskodlingar
  - Livsmedelsindustrier
  - Plast- och färgindustrier
  - Verkstadsindustrier och ytbehandlare
  - Gjuterier
  - Sågverk, impregneringsverk, träindustrier
  - Fastbränsletillverkare och värmeverk
  - Hamnar
  - Återvinningsföretag
  - Sm?vattenkraftverk
  - Vindkraftverk

 

   


Vi åtar oss framför allt miljörelaterade
uppdrag. 
Vi har utbildning och erfarenhet inom bl.a. milj?, 
bygg- och kemiteknik samt miljölagstiftning.


Exempel p? uppdrag som vi utför:

  - Tillståndsansökningar enligt miljöbalken 
    (inklusive samråd och MKB)
  - Miljökonsekvensbeskrivningar
  - Riskbedömningar
  - Anmälningsärenden, kontrollprogram m.m.
  - Besiktningar
  - Kemikaliegenomgångar
  - Vattenprovtagningar
  - Spridningsberäkningar för luftutsläpp
  - Bullermätningar och beräkningar
  - Avvägningar och massberäkningar
  - Medverkan vid införande av miljölednings-
    system (ISO 14001)
  - Kvalitetsmanualer för ackreditering 
    enligt ISO 17025
 
- Bevakning och uppdatering av Er förteckning 
    över Lagar och andra krav
  - Frågor om taxor och avgifter

Vi samarbetar med ackrediterade laboratorier 
för vattenanalyser och luftmätningar.


  ?/font> BCon AB 2006

Queens County Farm Museum fake raybans fake ray bans cheap ray bans ray ban outlet replica raybans replica ray bans knockoff ray bans knock off ray bans wholesale ray bans cheap ray ban sunglasses ray ban sunglasses sale knockoff ray bans replica ray ban sunglasses Fake ray ban sunglasses cheap ray bans fake ray bans ray ban sunglasses sale cheap ray ban sunglasses ray ban outlet ray bans sale knock off ray bans knock off ray bans replica raybans knockoff ray bans replica ray bans wholesale ray bans wholesale ray ban sunglasses ray ban outlet online